สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สมัครงาน
Application for Employment

รายละเอียด ระดับ สังกัด อัตรา
1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (กลยุทธ์องค์กร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 1 คน
2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 5 คน
3 ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 1 คน